Skatteetaten

Skatteetatens serviceerklæringer forteller deg hvilken service du kan forvente av skatteetaten. Her finner du informasjon om hvor du henvender deg og hvilke rettigheter og plikter du har

Bedin

Gratis tjeneste for bedrifter og etablerere drevet av VINN på vegne av Nærings- og handelsdepartementet.

Lovdata logo

Lovdata

Lovdata er en privat stiftelse som ble opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon.

Finanstilsynet

Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt med den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter.

Medlem Regnskap Norge

Regnskap Norge

Regnskap Norge er en bransjeorganisasjon for autoriserte regnskapsførere. Narf er det naturlige samlingspunktet for de autoriserte regnskapsførerne; et samlingspunkt for faglig støtte, kollegialt fellesskap, bransjeutvikling og kontakt med og påvirkning ovenfor lovgivende og utøvende myndigheter.Foreningens formål er å fremme de autoriserte regnskapsførernes og deres byråers faglige, økonomiske og sosiale interesser