Ved samtaler med kunde, blir vi enige om tjenestens omfang, og rutiner etableres. Kunden kommer med sine behov og ønsker, og vi tilrettelegger slik at alt skjer innenfor gjeldende regler og praksis.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Som verktøy bruker vi følgende programvare:

 • Visma Business Byrå (regnskap, fakturering)
 • Visma Approval
 • Visma Autopay
 • Huldt & Lillevik Lønn 5 (lønn)
 • Maestro Årsoppgjør

Fakturering

Vi bistår med fakturering og oppfølging på bakgrunn av fakturaunderlag. Fakturaene blir da automatisk lagt inn i bedriftens regnskap.

 • Skriving og utsending av faktura
 • Purringer
 • Utsendelse til inkasso
 • Renteberegning
 • Kredittopplysning og faktainfo om kunder

EHF faktura:

Vi har løsninger for Elektronisk faktura mottak/utsendelse. Vi tilbyr også Visma approval som gir muligheten for godkjenning av faktura på nettbrett og mobil.

Fordeler med EHF-faktura:

Bruk av EHF-faktura blir mer og mer vanlig. Ved å benytte deg av faktura i EHF-format sparer du bedriften og din leverandør for masse tid. Dette er fordi all fakturainformasjon automatisk blir behandlet og lagt inn i vårt fakturaprogram.

Spar tid og penger, enkelt og ikke minst miljøvennlig. 

Forutsetninger for bruk av EHF

 • Avsender og mottaker må være registrert i ELMA-registeret.
 • Kontakt din aksesspunktleverandør for registrering.
 • For å bli registrert må du ha et fakturasystem med støtte for EHF.

Les mer om ELMA-registeret her

Ikon -Skjerm med data

Regnskap

Vi utfører regnskapstjenester for de fleste typer virksomheter, uavhengig av organisasjonsform og bransje.

 • Bilagsbehandling
 • Kontrollarbeid, avstemminger
 • Rapportering
 • Årsavslutning m/ ligning og off.regnskap
 • Budsjettering
Ikon - brev med penger

Lønn

Som et ledd i det løpende regnskapsoppdraget, bistår vi innenfor lønn. Vi kan også levere dette som en selvstendig tjeneste til de som ønsker dette.

 • Lønnsberegning
 • Utbetalinger
 • Utsending lønnslipper via mail eller på papir
 • Sykemeldinger til NAV
 • Fraværsstatistikk
 • Beregning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift terminvis
 • Årsoppgjør lønn (lønns- og trekkoppgaver)
 • Inn- og utmeldinger til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
 • Ajourhold av OTP-ordning
 • Avstemminger

Vår kompetanse – deres trygghet

Vi bidrar med betalingstjenester slik at dere til enhvertid har kontroll på utgående– og innkommende betalinger, purringer, og tilrettelegger prosesser som passer for dere. I dialog med dere kommer vi til enighet om hva som skal utføres, og etablerer gode rutiner som er tilpasset begge parter.

I tillegg bistår vi med selskapsetablering, da det i en slik prosess er mye som skal utføres, og for mange kan dette i en hektisk oppstartsfase oppleves som tidkrevende. Vi har lang erfaring med dette, og vi er godt kjent med gjeldende lovverk, krav og hvilke dokumenter som må sendes inn i tide for å unngå uheldige forsinkelser. Uavhengig av hvilken selskapsform du planlegger å opprette kan du med vår bistand føle deg trygg på at stiftelsen utføres i henhold til gitte krav, slik at du kan konsentrere deg om selskapets kjernevirksomhet i en allerede hektisk oppstartsfase. Vi tilrettelegger for en lønnsom fremtid for din virksomhet.

Alle som driver en bedrift vil oppleve tider der man står overfor situasjoner som skaper usikkerhet og forvirring. Da kan det være trygt å lene seg på en kompetent rådgiver som kan gi økonomisk veiledning og støtte. Med vår erfaring kan vi bistå med generell rådgivning der vi benytter moderne og effektive løsninger. I tillegg kan vi bistå med lederstøtte for å skape trygghet, og ikke minst en oversiktlig hverdag som fører til lønnsomhet og vekst for våre kunder.